Polimery do wirówek

Wirówki z jednolitą komorą, mają wiele możliwości wykonania. Istnieje opcja gdzie stosuje się polimery do wirówek oraz dodatek substancji chemicznych. Dodawanie polimerów i środków chemicznych Proces separacji w przypadku wielu zastosowaniach do oczyszczania ścieków, wspomagany jest przez dodawanie polimerów. Polimery do wirówek dodawane są w celu zabijania drobnoziarnistych substancji stałych. Zapewnia to wyższą czystość odcieku

Czytaj więcej »

Technologia wody

Technologia wody dotyczy przede wszystkim pracowników Stacji Uzdatniania Wody oraz pracowników naukowych, ale również firmy projektowe i wykonawcze. W tych kręgach cały czas następuje wymiana doświadczeń a także rozwiązywanie problemów oraz prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań, które stosowane są w uzdatnianiu i odnowie wód. Technologia wody i ścieków W ostatnim czasie powstało wiele jednostek zajmujących

Czytaj więcej »

Technologia ścieków

Technologia ścieków jest oparta na procesach biologicznych i mechanicznych. Często wygląda to tak, że ścieki wpływają do oczyszczalni przez różne kolektory np. z kanalizacji ogólnospławnej. Jest to proces dość złożony, jednak w przybliżeniu może wyglądać w następujący sposób: Główna przepompownia Najpierw ścieki docierać mogą do krat, które zamontowane są w komorze dopływowej. Kraty powinny zatrzymać

Czytaj więcej »