Antyskaling

Antyskalanty to środki chemiczne stworzone w celu zabezpieczania membran osmotycznych przed zapychającymi je osadami. Antyskalanty powstrzymują krystalizację, nie dopuszczając do powstania kamienia – tym samym chronią membrany odwróconej osmozy przed skutkami efektu polaryzacji, nie dopuszczając do ich zaczopowania a co za tym idzie wydłużają żywotność stacji filtrującej.

Bez względu na gałąź przemysłu, w której stosowana jest woda – ważna jest jej jakość. W wodzie mogą znajdować się cząsteczki metali ciężkich, sole takie: chlorki, azotany, siarczany, czy inne pierwiastki jak: sód, potas, wapń i magnez odpowiedzialne za tworzenie się kamienia. Gdy do systemu dostaje się woda o niskiej jakości,  może doprowadzić do korozji oraz tworzenia się i osadzania kamienia w instalacji. Jest to poważny problem techniczny w wielu sektorach przemysłowych. Najważniejszym sposobem otrzymywania wody o właściwych parametrach jest jej oczyszczanie w procesie filtracji. Jedną z najskuteczniejszych metod filtracyjnych stosowanych w przemyśle jest odwrócona osmoza. Membrany osmotyczne służą do zatrzymywania większości anionów oraz kationów.

Antyskalanty

  • Antyskalant jest to środek chemiczny zapewniający membranom osmotycznym ochronę przed zapychającymi je osadami.
  • Antyskalanty skutecznie powstrzymują krystalizację soli i hamują powstawanie kamienia.
  • Głównym zadaniem Antyskalantów jest ochrona membran odwróconej osmozy przed efektem polaryzacji.
  • Antyskalanty nie dopuszczają do zaczopowania membran, wydłużając tym samym żywotność stacji filtrującej.

Co zapewnia stosowanie antyskalantów?

Dzięki regularnemu dozowaniu antyskalantów możliwe jest zabezpieczenie instalacji, zapobieganie powstawaniu zniszczeniom, nadmiernej eksploatacji, spadku żywotności membrany osmotycznej. Dozowanie antyskalantów jest szczególnie istotne w przypadku typu cienkowarstwowej membrany osmotycznej. Dozowanie antyskalantów daje możliwość dokładnego przeczyszczenia membrany osmotycznej oraz ogranicza prawdopodobieństwo powstawania w niej złogów. W dodatku preparaty te eliminują cząsteczki metali ciężkich, odpowiedzialnych za tworzenie zjawiska rdzawej wody. Dozowanie antyskalantów jest tańszą opcją niż wymiana membrany osmotycznej w przemysłowej odwróconej osmozie przed czasem. Antyskalanty stanowią doskonałą ochronę przed wysokimi kosztami oraz awariami, jakie może generować osad odkładający się w membranach osmotycznych.

SKUMA STR

Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie membran osmotycznych przed osadami, jest antyskalant, który bazuje na fosforanach lub polimerach. Zapewnia on całkowitą ochronę membran w czasie odwróconej osmozy.

Odpowiednia ilość antyskalantów jest ustalana na podstawie twardości wody. Te środki chemiczne dostarcza się do wody za pomocą profesjonalnej pompy dozującej. Podjęcie decyzji o dozowaniu antyskalantów do układu wiąże się z dodatkowym kosztem. Jednak w dłuższej perspektywie okazuje się to być kosztem znacznie niższym niż ewentualna przedwczesna wymiana membran osmotycznych w instalacji osmozy przemysłowej.

Jak dobrać najlepszy antyskalant?

Środek do usuwania osadów powinien zostać bardzo starannie dobrany. Chodzi tu zarówno o rodzaj, jak i dawkę dozowaną do układu. Właściwy dobór środka hamującego osadzanie się zanieczyszczeń powinien przynieść szybkie rezultaty. Przed wyborem konkretnego rodzaju antyskalantu bardzo ważne jest, aby sprawdzić zgodność preparatu z materiałem, z jakiego została wykonana membrana odwróconej osmozy.

Rodzaj i ilość antyskalantu są dobierane indywidualnie do każdego przypadku na podstawie specjalnie opracowanej procedury obliczeniowej. Ważna jest znajomość parametrów projektu oraz przeprowadzenie analizy wody. Nasi technologowie pomogą w doborze najlepszych metod korekty chemicznej wody, w tym właściwych dawek antyskalantu, w optymalnych stężeniach.