Osady ściekowe

W wyniku efektywnego oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, powstają duże ilości osadów. Ich odpowiednie zagospodarowanie to bardzo ważna część całego procesu technologicznego. Istotną kwestią jest zadbanie o to, aby odpad jakim jest osad ściekowy mógł zostać wykorzystany do nawożenia pól w rolnictwie lub w rekultywacji terenów poprzemysłowych. Osady ściekowe są również wykorzystywane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Z biologicznego punktu osady ściekowe posiadają wysoką wartość nawozową, są bogate w substancje organiczne, azot, fosfor, wapń, magnez, siarkę i inne. Z tego powodu są one coraz częściej stosowane w nawożeniu gruntów rolnych, lasów i rekultywacji terenów zdegradowanych. Ich wykorzystanie ma ogromne znaczenie w ekologii i obiegu pierwiastków jednak ze względu na obecność patogenów mogą stanowić zagrożenie sanitarne. Osady mogą zawierać w swoim składzie wirusy, bakterie, pierwotniaki, robaki pasożytnicze – będące przyczyną chorób, metale ciężkie, substancje lotne i inne niepożądane substancje toksyczne pochodzące ze ścieków przemysłowych, chemii gospodarczej oraz pestycydy.

Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych jest jednak możliwe, jeżeli spełniają one warunki związane z dopuszczalnymi stężeniami metali ciężkich i brakiem patogenów będących wskaźnikami sanitarnej ich jakości . Ryzyko zainfekowania środowiska patogenami pochodzącymi z osadów ściekowych wymaga stosowania odpowiednich metod higienizacji w celu poprawy ich mikrobiologiczno-parazytologicznej jakości. Przepisy krajowe i międzynarodowe wymagają, aby osad był ustabilizowany i zhigienizowany przed zastosowaniem do celów rolniczych. Ocena stanu sanitarnego osadów ściekowych mogących mieć rolnicze zastosowanie opiera się o zbadanie obecności organizmów wskaźnikowych: Salmonella sp., Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp.

Higienizacja osadów ściekowych

Gospodarka osadami ściekowymi jest istotną kwestią w każdej nowoczesnej oczyszczalni ścieków i przebiega w obrębie ogólnej koncepcji polegającej na tym – aby substancje odżywcze nie dostawały się do osadów ściekowych, aby wykorzystać dostępny materiał i zdeponowana w nim energię a z drugiej strony – zutylizować je skutecznie i z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Najczęściej stosowaną metodą higienizacji osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach w Polsce jest wapnowanie. Liczne doświadczenia wskazują, iż dodatek wapna korzystnie wpływa na wartość nawozową osadów ściekowych. Jednak stosując wapno do higienizacji osadów należy zwrócić szczególną uwagę na stopień przeżywalności jaj parazytów, przeżywalność bakterii z rodzaju Salmonella oraz z grupy coli, ale także redukcję zawartości grzybów chorobotwórczych, będących zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

SKUMA SPECTRA

Skuma Spectra to produkt o właściwościach dezynfekcyjnych, który znajduje zastosowanie w procesie uzdatniania i dezynfekcji wody, będąc jednocześnie skuteczną alternatywą dla metody wapnowania osadów przy pomocy: CaOH lub CaCO3. Szczególną zaletą Skuma Spectry jest zdolność do likwidowania i eliminowania mikroorganizmów chorobotwórczych w procesie higienizacji i dezodoryzacji osadów, zwłaszcza – potwierdzone licznymi badaniami właściwości w usuwaniu bakterii salmonelli i jaj pasożytów.

Skuma Spectra to innowacyjne i skuteczne rozwiązanie

Preparat Skuma Spectra to innowacyjne i niezwykle skuteczne rozwiązanie, które jest wykorzystywane w wielu dziedzinach, przede wszystkim w celu uzdatniania wody, udrażniania rur oraz dezynfekcji urządzeń sanitarnych. Jego silne działanie bakteriobójcze sprawia, że jest doskonałym środkiem do zwalczania szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśnie, bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. Dzięki unikalnej formule Skuma Spectra jest alternatywą dla innych podobnych preparatów dostępnych na rynku. Skuma Spectra wyróżnia się nie tylko skutecznością działania, ale także bezpieczeństwem stosowania. Dzięki unikalnej formule, jego działanie jest niezawodne i długotrwałe co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących skutecznego rozwiązania do dezynfekcji i higienizacji a także dezodoryzacja osadów.