SKUMA DEFOS

  • SKUMA DEFOS – Blend żelazowy o indywidualnym, dopasowanym procentowym udziale chlorków i siarczanów. SKUMA DEFOS jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wiąże siarczki, eliminując przez to nieprzyjemny zapach jak również ryzyko korozji.
  • SKUMA NEUTRAL – alternatywny bezchlorkowy i bezsiarczanowy produkt na bazie aluminu sodowego stosowany w wielu branżach przemysłu chemicznego oraz oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. SKUMA NEUTRAL łączy właściwości koagulantu i neutralizatora – zobojętnia ścieki przemysłowe do optymalnego poziomu pH oraz koaguluje zawiesinę w większe aglomeraty. W branży papierniczej, produkcji pigmentów oraz jako surowiec w przemyśle chemicznym przy produkcji innych związków chemicznych.