SKUMA DIOX

Diox to certyfikowany gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Substancja chemicznie czynna: dwutlenek [ditlenek] chloru. Preparat odpowiada wymaganiom higienicznym, posiada atest higieniczny Narodowego Insytytutu Zdrowia Publicznego i jest dopuszczony do użytku w Stacjach uzdatniania wody pitnej.

Preparat Diox to nowoczesny, wysoce skuteczny środek dezynfekcyjny. Substancją czynną zawartą w preparacie jest dwutlenek chloru (tlenek chloru (IV), ClO2). Jest to nieorganiczny związek chemiczny, który w warunkach normalnych jest zielonym gazem o zapachu przypominającym chlor. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu 1 atm ma postać żółtopomarańczowego gazu. Z kolei w temperaturze 11°C skrapla się. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (10 razy lepsza rozpuszczalność od chloru). Diox będący produktem na bazie dwutlenku chloru posiada wiele właściwości, które wyróżniają go na tle innych środków dezynfekujących.

Chlorowanie od lat pozostaje najbardziej popularną metodą dezynfekcji wody. Jednak używanie chloru jest obciążone efektami ubocznymi. Technologią pozwalającą zminimalizować niekorzystne skutki chlorowania wody, przy zachowaniu wysokiej skuteczności procesu dezynfekcji, jest wykorzystanie preparatów na bazie dwutlenku chloru.

Zaletą tych preparatów jest ich wysoka skuteczność. Dwutlenek chloru wnika do błony biologicznej i usuwa ją degradując jej komórki i zapewniając dezynfekcję systemów wodnych przy wartości pH w szerokim zakresie od 4 do 10. Dwutlenek chloru w odpowiednich warunkach zapewnia wielokrotnie silniejsze działanie bakteriobójcze i wirusobójcze niż chlor. Środki oparte na dwutlenku chloru w porównaniu do samego chloru pozawalają na osiągniecie wyższego efektu dezynfekującego przy mniejszych dawkach i przy szerszym akceptowanym zakresie wartości pH. Dwutlenek chloru nie reaguje z amoniakiem, nie utlenia bromków i bromianów. Ponadto dwutlenek chloru nie posiada smaku ani zapachu typowego dla chloru. Znajduje on zastosowanie w dezynfekcji wody wody pitnej, zwalczaniu odoru w przetwórniach ścieków, w przemyśle spożywczym a także dezynfekcji obiektów rekreacyjnych takich jak: baseny, aquaparki i obiekty spa.

Stosowanie Diox do uzdatniania wody pitnej w systemach wodociągowych przekłada się na poprawę parametrów jakościowych takich jak barwa i smak wody – w przeciwieństwie do chloru nie generuje niebezpiecznych produktków dezynfekcji takich jak DPD oraz THM.

Zalety stosowanie Dioxu – preparatu na bazie dwutlenku chloru w procesach uzdatniania wody pitnej w systemach wodociągowych:

Zalety stosowanie Dioxu:

  • skuteczna dezynfekcja wody,
  • sprzedawany w postaci gotowego roztworu,
  • bezpieczeństwo stosowania,
  • brak konieczności mieszania w miejscu zastosowania,
  • brak konieczności stosowania generatorów,
  • długotrwała stabilność,
  • produkt polski, produkowany w Polsce.