SKUMA STR

Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie membran osmotycznych przed osadami, jest antyskalant, który bazuje na fosforanach lub polimerach. Zapewnia on całkowitą ochronę membran w czasie odwróconej osmozy.

Odpowiednia ilość antyskalantów jest ustalana na podstawie twardości wody. Te środki chemiczne dostarcza się do wody za pomocą profesjonalnej pompy dozującej. Podjęcie decyzji o dozowaniu antyskalantów do układu wiąże się z dodatkowym kosztem. Jednak w dłuższej perspektywie okazuje się to być kosztem znacznie niższym niż ewentualna przedwczesna wymiana membran osmotycznych w instalacji osmozy przemysłowej.

Jak dobrać najlepszy antyskalant?

Środek do usuwania osadów powinien zostać bardzo starannie dobrany. Chodzi tu zarówno o rodzaj, jak i dawkę dozowaną do układu. Właściwy dobór środka hamującego osadzanie się zanieczyszczeń powinien przynieść szybkie rezultaty. Przed wyborem konkretnego rodzaju antyskalantu bardzo ważne jest, aby sprawdzić zgodność preparatu z materiałem, z jakiego została wykonana membrana odwróconej osmozy.

Rodzaj i ilość antyskalantu są dobierane indywidualnie do każdego przypadku na podstawie specjalnie opracowanej procedury obliczeniowej. Ważna jest znajomość parametrów projektu oraz przeprowadzenie analizy wody. Nasi technologowie pomogą w doborze najlepszych metod korekty chemicznej wody, w tym właściwych dawek antyskalantu, w optymalnych stężeniach.