INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH


 

  1. Administratorem Pani (Pana) danych osobowych jest SKUMA Marcin Skurka spółka komandytowa, ul. Kresowa 15, 72-010 Police. Może Pani /Pan skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
   – listownie na adres: ul. Kresowa 15, 72-010 Police, – przez e-mail: biuro@skuma.pl
   – telefonicznie: +48 608 320 955.
  2. Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji wskazanej w ofercie zatrudnienia (z możliwością wykorzystania w kilku procesach rekrutacyjnych), przez 12 (dwanaście) miesięcy od dnia złożenia aplikacji. Jeżeli nie wyraża Pani (Pan) na to zgody, uprzejmie prosimy o informację zwrotną w terminie 7 dni od otrzymania niniejszej
   informacji.
  3. Podstawą przetwarzania Pani (Pana) danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016), tj. zgoda podmiotu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów  rekrutacji wyrażona w dokumencie dołączonym do oferty pracy) oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. Twoje dane osobowe wskazane  w Kodeksie pracy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed  roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
  4. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Wszyscy nasi dostawcy usług mają siedziby w Polsce/w Unii Europejskiej.
  5. W dowolnym momencie przysługuje Pani (Panu) prawo cofnięcia wyrażonej zgody, co nie  wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
  6. Przysługuje Pani (Panu) prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
  8. Po upływie 12 miesięcy Pani (Pana) dane zostaną usunięte przez administratora danych. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora do czasu ich przedawnienia.
 1.