SKUMA DSR

Struwit (fosforan amonowo-magnezowy) osadzający się w instalacjach i rurach to poważny problem w oczyszczalniach ścieków. Powstaje w określonych warunkach – w procesie fermentacji, krystalizując się tworzy twardy osad mineralny. Osady te pojawiają się w pompach, rurociągach doprowadzających osad do odwadniania, na maszynach odwadniających, w rurociągach odprowadzających odcieki. W konsekwencji, powoduje to zmniejszanie się przekroju czynnego rurociągów. Jego twarda struktura stwarza wiele problemów eksploatacyjnych, ponieważ powstały osad często mechaniczne blokuje wloty pomp, aeratorów, sit i innych urządzeń technologicznych. To bardzo niekorzystne zjawisko znane w wielu Oczyszczalniach.

USUWANIE STRUWITU

Opracowaliśmy metodę usuwania skrystalizowanego struwitu. Przy pomocy technologii: Skuma DSR – Deposit Struvite Removal skutecznie usuwamy struwit (fosforan magnezowo-amonowy), który wytrąca się w m.in. podczas odprowadzania cieczy nadosadowej z komór fermentacyjnych i powoduje zmniejszanie się przekroju czynnego rurociągów.

NEUTRALIZACJA STRUWITU

Poniższy film pokazuje zastosowanie technologii Skuma DSR – Deposit Struvite Removal w oczyszczalni ścieków o przepustowości 25 000 m3/d, w podziemym rurociągu o średnicy 250 / 160 mm. Celem było rozpuszczenie wykrystalizowanego struwitu, który wytrącał się, tworzył osad i powodował zmniejszanie się przekroju rurociągów.