SKUMA ZYM

Optymalizacja produkcji metanu

Fermentacja metanowa jest to powszechnie stosowana metoda utylizacji odpadów organicznych, mająca na celu zmniejszenie ilości powstałych osadów oraz uzyskanie energii w postaci biogazu. Proces fermentacji metanowej można podzielić na kilka głównych etapów: hydroliza, kwasogeneza, octanogeneza oraz metanogeneza. Materia organiczna w procesie fermentacji metanowej jest rozkładana przez złożony kompleks mikroorganizmów. Tempo i efektywność procesu fermentacji metanowej zależna jest od aktywności prowadzących ten proces mikroorganizmów, która jest determinowana różnorodnymi parametrami środowiskowymi jak również obecnością substratów odżywczych i suplementów wzrostu.

Korzyści wynikające ze stosowania SKUMAZYM

Jednym ze stosowanych suplementów zwiększającym wydajność procesu są preparaty z grupy SKUMAZYM. Poniższe produkty suplementowe wykazują znaczący wpływ ma proces fermentacji metanowej, ze względu na następujące cechy: posiadają zdolność do immobilizacji mikroorganizmów, uwalniają łatwo dostępne dla mikroorganizmów mikroelementy czy redukują stężenie toksycznych związków. Wśród nich wyróżnić należy grupy preparatów:

  • SKUMA MICRONUTRIENT  – suplementacja w mikroelementy takie jak:  Co, Mo, Mg, Cu
  • SKUMA FERRUM 150 – katalizator fermentacji w postaci chelatów żelaza
  • SKUMA VITA V – grupa organicznych suplementów z zewnętrznym źródłem węgla organicznego, w tym: cukrów, alkoholi, polioli czy gliceryny