Blog

slide1

Technologia wody dotyczy przede wszystkim pracowników Stacji Uzdatniania Wody oraz pracowników naukowych, ale również firmy projektowe i wykonawcze. W tych kręgach cały czas następuje wymiana doświadczeń a także rozwiązywanie problemów oraz prezentacja najnowszych technologii i rozwiązań, które stosowane są w uzdatnianiu i odnowie wód.

Technologia wody i ścieków

W ostatnim czasie powstało wiele jednostek zajmujących się technologią wody i ścieków. Dzieje się tak razem z osiągnięciem wieloletniego doświadczenia oraz stosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Powstają zakłady wykonujące remonty oraz modernizacje oczyszczalni ścieków. Specjalizują się w dostawie i montażu urządzeń, które produkowane są przez krajowych i zagranicznych producentów. Stacje uzdatniania wody zostają przebudowywane i modernizowane. Powstają nowe sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe a także stacje uzdatniania wody i technologie pompowni – wszystko to sprawia, że technologia wody będzie rozwijać się w bardzo szybkim tempie w przyszłości.

Zapraszamy

Skontaktuj się z naszą firmą, która specjalizuje się w technologi wody i skorzystaj z naszych usług.